Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Από τη δεκαετία του 1990,η μεθοδολογία ανακάλυψης φαρμάκων,γνώρισε μία ''επανάσταση'',ακολουθώντας
την ταχύτατη διάδοση των μεθόδων της μοριακής βιολογίας,της γενετικής και της πληροφορικής,η οποία
δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες για σημαντική βελτίωση του χρόνου,του κόστους και του ποσοστού επιτυχίας
της ανάπτυξης νέων φαρμάκων.
Αναπτύχθηκαν μεθοδολογίες αρχικής διαλογής,κάτι που αποδείχτηκε όντως πολύ αποτελεσματική εφαρμογή
για την επιλογή πρωτότυπων ουσιών,όμως δεν είναι πολύ σαφή τα συνολικά οφέλη:το κόστος συνέχισε να
αυξάνεται σταθερά,το ποσοστό επιτυχίας μειώθηκε και ο χρόνος ανάπτυξης δεν έχει μειωθεί.
Οι παράγοντες αυτοί βέβαια δεν είναι τόσο σημαντικοί αν τελικά το φάρμακο που αναπτύσσεται βελτιώνει
την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας,και εδώ υπάρχει περιθώριο αισιοδοξίας.
Στα πρόσφατα χρόνια,φάρμακα που δρουν σε νέους μοριακούς στόχους (π.χ οι εκλεκτικοί αναστολείς της
επαναπρόσληψης της σεροτονίνης,οι στατίνες) έχουν συνεισφέρει σημαντικά στη φροντίδα των ασθενών.
Αυτά είναι ''προ-επαναστατικά'' φάρμακα.
Είναι  πολύ νωρίς για να έχει ήδη εμφανιστεί η επίδραση των νέων τεχνολογιών στα φάρμακα που προς το
παρόν κυκλοφορούν,είναι όμως λογικό να αναμένουμε οτι η δυνατότητά τους να κάνουν περισσότερους
νέους μοριακούς στόχους διαθέσιμους για τη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων θα έχει πραγματικά αποτελέ-
σματα στη φροντίδα των ασθενών.